Shop nu dé lekkerste Whisky DEALS Shop nu

Geborgde werkwijze Alcoholwet

Datum: 1 juli 2021

Deze geborgde werkwijze geldt voor de volgende 3 websites:
1)    https://www.budgetwijnen.nl/
2)    https://www.budgetdranken.nl/
3)    https://www.drankgeschenken.nl/

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Budgetwijnen.nl, Budgetdranken.nl en Drankgeschenken.nl van groot belang. Budgetwijnen.nl, Budgetdranken.nl en Drankgeschenken.nl willen bij het bestellen van alcoholhoudende drank geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar. Budgetwijnen.nl, Budgetdranken.nl en Drankgeschenken.nl willen namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Budgetwijnen.nl, Budgetdranken.nl en Drankgeschenken.nl wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

1.    Hoe Budgetwijnen.nl, Budgetdranken.nl en Drankgeschenken.nl, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de alcoholhoudende drank tot en met de bezorging;
2.    Hoe Budgetwijnen.nl, Budgetdranken.nl en Drankgeschenken.nl ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijk en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Budgetwijnen.nl, Budgetdranken.nl en Drankgeschenken.nl;
3.    Hoe Budgetwijnen.nl, Budgetdranken.nl en Drankgeschenken.nl controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.
 

1.    Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

•    Bij online bestellingen is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn. De koper wordt tevens op onze website hierover geïnformeerd op de pagina ‘Alcoholgebruik - NIX18’.
•    Bij een telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder is. Tevens wordt in alle gevallen (telefonisch of online) aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren.
•    Bij aflevering door externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.
•    De eigen bezorgdienst van Budgetwijnen.nl, Budgetdranken.nl en Drankgeschenken.nl controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht.
•    Afleveren bij de buren, of alcoholhoudende drank achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen worden. In geval van externe bezorging zal het pakket naar een afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, daarna gaat het pakket terug naar de afzender. Bij eigen bezorging zal het pakket retour genomen worden en kan het in de winkel van Budgetwijnen.nl, Budgetdranken.nl en Drankgeschenken.nl afgehaald worden, of opnieuw ter verzending aangeboden worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.


2.    Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

•    Al onze medewerkers zijn geïnformeerd d.m.v. een uitleg van de wetgeving ‘geborgde werkwijze alcoholwet’, en worden hier regelmatig op gecontroleerd. Dit gebeurt tijdens elk kwartaaloverleg door middel van het delen van voorbeelden. Nieuwe medewerkers worden voor aanvang van werkzaamheden geïnformeerd op dezelfde wijze.


3.    Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

•    Ten minste éénmaal per jaar zal het gehele proces met alle daarbij behorende stappen worden gecontroleerd. Dit gebeurd tijdens het kwartaaloverleg. Indien uit onze periodieke controle blijkt dat er niet volgens afspraak gewerkt wordt door eigen medewerkers zal hier direct actie op ondernomen worden. Indien het een fout van een van onze medewerkers betreft zal deze opnieuw getraind worden om het proces op de juiste manier te doorlopen.
•    Controle vind plaats door alle stappen in het leveringsproces door te nemen. Van een eerste telefonisch contact tot de wijze van aflevering door eigen personeel of externe transporteurs.

Bij directe/eigen levering zal o.b.v. steekproef contact met klanten gezocht worden om de aflevering op juistheid en van 18 jaar of ouder te controleren. Bij externe leveranciers (DPD Pakketdienst) zal ook o.b.v. steekproef contact met klanten gezocht worden om de aflevering op juistheid te controleren. Indien de aflevering niet voldoet zal contact met DPD Pakketdienst op worden genomen om dit bespreekbaar te maken en te verbeteren.